Studium na JU

Některé příklady a domácí úlohy z mého studia na JU.

Diskrétní matematika

Pascalův trojúhelník - fraktál - Barevné zobrazení lichých čísel v Pascalově trojúhelníku o zadaném počtu stupňů.

Eratosthenovo síto - Nalezení všech prvočísel ze zadaného rozsahu pomocí Eratosthenova síta s grafickým znázorněním.

Nesoudělná čísla - Nalezení všech nesoudělných čísel k zadanému číslu použitím různých metod.

Souvislost grafu - Zjištění jestli je graf souvislý prohledáváním grafu do šířky.