zpět na index

Eratosthenovo síto

Nalezení všech prvočísel ze zadaného rozsahu pomocí Eratosthenova síta s grafickým znázorněním. Ověřování probíhá pouze do odmocniny horní meze. (Nedoporučuji hodnoty nad 500 000.)


Rozsah: