zpět na index

Nesoudělná čísla

Program k zadanému číslu n hledá nesoudělná čísla menší než n. Hledání probíhá s použitím různých metod. Zadané číslo musí být větší než 1.


Použít všechny varianty výpočtu (U velkých čísel trvá dlouho)

Použít výpočet porovnání dělitelů (U velkých čísel trvá dlouho)

Použít výpočet porovnání rozkladů na prvočísla

Použít Eulerovo funkci


Číslo:         


Počet nesoudělných čísel porovnáním dělitelů: Délka výpočtu:
Počet nesoudělných čísel Eulerovo funkcí: Délka výpočtu:
Počet nesoudělných čísel rozkladem na prvočísla: Délka výpočtu:
Rozklad na prvočísla: Délka výpočtu:
Počet dělitelů: Délka výpočtu:
Výpis dělitelů:
Výpis nesoudělných čísel: