zpět na index

Nesoudělná čísla

Program k zadanému číslu n hledá nesoudělná čísla menší než n. Hledání probíhá s použitím různých metod. Zadané číslo musí být větší než 1.        


Počet nesoudělných čísel porovnáním dělitelů: Délka výpočtu:
Počet nesoudělných čísel Eulerovo funkcí: Délka výpočtu:
Počet nesoudělných čísel rozkladem na prvočísla: Délka výpočtu:
Rozklad na prvočísla: Délka výpočtu:
Počet dělitelů: Délka výpočtu:
Výpis dělitelů:
Výpis nesoudělných čísel: