zpět na index

Souvislost grafu

Zjištění jestli je graf souvislý prohledáváním grafu do šířky. Hodnoty zadávejte jak je uvedeno v příkladech.
Příklad souvislého grafu: 1,5;5,3;5,4;4,3;4,1;3,2
Příklad nesouvislého grafu: 1,5;5,3;5,4;4,3;4,1;3,2;6,8;8,7;7,9


  


Výsledek:


vrchol má hranu do vrcholu
průchody grafem
komponenty grafu (u souvislého grafu pouze jedna)